Liên kết
  • HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Liên kết
TTTên kỳ thiHạn nộp HSThi ngàyThángNămCông bố KQPhúc khảo
1ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 12)10/12/20242112202427/12/202427/12/2024-03/01/2025
2ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 11)05/11/20241611202422/11/202422-28/11/2024
3ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 10)08/10/20241910202425/10/202425/10-01/11/2024
4ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 09)03/09/2024149202420/09/202420-26/08/2024
5ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 08)06/08/2024178202423/08/202423-29/08/2024
6ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 07)09/07/2024207202426/07/202426/07-02/08/2024
7ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 06)04/06/2024156202421/06/202421-27/06/2024
8ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 05)30/04/2024115202417/05/202417-23/05/2024
9ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 04)02/04/2024134202419/04/202419-25/04/2024
10ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 03)05/03/2024163202422/03/202422-28/03/2024
11ĐGNLNN năm 2024 (Tháng 01)09/01/2024201202426/01/202426/01-02/02/2024

Địa chỉ

ki-ốt 1,2, số 783, Phạm Hữu Lầu, P6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Email

ttnnth@dthu.edu.vn

Liên hệ đến chúng tôi!

(+84) 02773 881.715

+