Liên kết
  • HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Liên kết

Địa chỉ liên hệ

  • 05/04/2021
  • admin
  • 660

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

Phòng giao dịch Ki ốt 1-2, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Phone: 02773 881.715

Email : ttnnth@dthu.edu.vn

Địa chỉ

ki-ốt 1,2, số 783, Phạm Hữu Lầu, P6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Email

ttnnth@dthu.edu.vn

Liên hệ đến chúng tôi!

(+84) 02773 881.715

+