Liên kết
  • HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Liên kết

Đăng ký dự thi

Đối tượng dự thi
Định danh của bạn
Họ và tên
Bậc thi

Giới tính

Ngày sinh
Nơi sinh
Điện thoại
Email
Đợt thi (Kế hoạch thi năm 2023)

Mã bảo vệ APGXKMTEHF


Địa chỉ

Email

Liên hệ đến chúng tôi!

+