Liên kết
  • HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Liên kết

Tổ chức kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính vào tháng 01/2022 Tổ chức Kỳ thi ĐGNLNN tổ chức

Tổ chức Kỳ thi ĐGNLNN tổ chức ngày 27/01/2022 và kết quả phúc khảo bài thi ngày 05-10/02/2022 sẽ công bố vào lúc 16g00 ngày 12/02/2022. Thí sinh xem kết quả thi tại mục Tra cứu kết quả bằng cách nhập số CMND hoặc mã hồ sơ.

Xem thông báo Hướng dẫn đăng ký thi

Đăng ký dự thi

Đối tượng dự thi
Định danh của bạn
Họ và tên
Bậc thi

Giới tính

Ngày sinh
Nơi sinh
Điện thoại
Email
Đợt thi (Kế hoạch thi năm 2021)

Mã bảo vệ KUISIIWMQS


Thông báo gần đây tại FLIC [Tất cả]

Tại đây bạn có thể xem tất cả thông báo liên quan đến hoạt động thi ĐGNLNN trên máy tính theo chuẩn VSTEP tại DThU

1.Tổ chức kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính vào tháng 8/2021

Tổ chức Kỳ thi ĐGNLNN tổ chức ngày 23/03-28/03/2021 và kết quả phúc khảo bài thi ngày 19/01-24/01/2021 sẽ công bố vào lúc 16g00 ngày ...

Xem chi tiết

2.Tổ chức kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính vào tháng 4/2021

Kết quả Kỳ thi ĐGNLNN tổ chức ngày 23/03-28/03/2021 và kết quả phúc khảo bài thi ngày 19/01-24/01/2021 sẽ công bố vào lúc 16g00 ngày ...

Xem chi tiết

3.Tổ chức kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính vào tháng 4/2021

Kết quả Kỳ thi ĐGNLNN tổ chức ngày 23/03-28/03/2021 và kết quả phúc khảo bài thi ngày 19/01-24/01/2021 sẽ công bố vào lúc 16g00 ngày ...

Xem chi tiết

4.Tổ chức kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính vào tháng 4/2021

Kết quả Kỳ thi ĐGNLNN tổ chức ngày 23/03-28/03/2021 và kết quả phúc khảo bài thi ngày 19/01-24/01/2021 sẽ công bố vào lúc 16g00 ngày ...

Xem chi tiết

Kế hoạch thi năm 2021

Thông tin về các kỳ thi như: Lịch thi, hình thức thi, ngày đăng ký, thời gian có kết quả, ngày nhận chứng chỉ.

Tra cứu kết quả thi

Tra cứu kết quả thi đánh giá năng lực trực tuyến, xem thông tin lịch sử kết quả thi, tra cứu kết quả phúc khảo.

Qui trình

Mô tả các bước để đăng ký dự thi, nhận giấy chứng nhận tạm thời và chứng chỉ, nộp phiếu đề nghị chấm phúc khảo.

Biểu mẫu

Đề nghị nhận giấy chứng nhận tạm thời, chấm phúc khảo, điều chỉnh thông tin, ủy quyền nhận chứng chỉ, đăng ký nhận qua bưu điện.

Tài liệu tham khảo

Download các tài liệu tham khảo liên quan đến kỳ thi như Đề thi minh họa Bậc 3-5, Đáp áp và script của Phần nghe, Đáp án phần thi đọc hiểu

Định dạng đề thi

Định dạng Đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Viên chức hỗ trợ

Nếu bạn có vấn đề thắc mắc liên quan đến kỳ thi Đánh giá năng lực tại DThU, hãy liên hệ với chúng tôi, những viên chức sau sẽ hỗ trợ bạn.

Địa chỉ

P104, Dãy B3, 783, Phạm Hữu Lầu, P6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Email

ttnnth@dthu.edu.vn

Liên hệ đến chúng tôi!

(+84) 02773 881.715

+