Liên kết
  • HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Liên kết

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

  • 23/04/2021
  • lmthu
  • 592

Xem toàn bộ nội dung văn bản bằng cách chọn download tập tin kèm theo!

Địa chỉ

ki-ốt 1,2, số 783, Phạm Hữu Lầu, P6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Email

ttnnth@dthu.edu.vn

Liên hệ đến chúng tôi!

(+84) 02773 881.715

+