Liên kết
  • HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Liên kết

Tổ chức kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính vào tháng 01/2024

  • 14/07/2023
  • admin
  • 362

Thông báo HĐT Thử kỳ thi ĐGNLNN trên máy tính ngày 15/07/2023

Thí sinh đăng ký thi thử đến hết thứ hai ngày 10/07/2023

Xem giấy báo thi gửi về email thí sinh vào ngày 13/07/2023

Thí sinh thi 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói trên máy tính tại dãy H2Địa chỉ

ki-ốt 1,2, số 783, Phạm Hữu Lầu, P6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Email

ttnnth@dthu.edu.vn

Liên hệ đến chúng tôi!

(+84) 02773 881.715

+